SOC Security Operations Center

Náš bezpečnostní operační tým nepřetržitě monitoruje, odhaluje, vyšetřuje a reaguje na kybernetické hrozby, využívá kombinaci technologií, procesů a vyškolených lidských zdrojů. Všechny procesy a nastavení služby jsou optimalizovány pro konkrétní potřeby daného zákazníka.

SOC - Security Operations Center - Centrální bod bezpečnosti

SOC zajišťuje komplexní centrální řízení bezpečnostních událostí a incidentů v jednom bodě s cílem minimalizovat reakční dobu na bezpečnostní incidenty a tím také rozsah případných škod.

Funguje jako centrální pracoviště, které přijímá hlášení o incidentech z celé IT infrastruktury organizace, včetně jejích sítí, zařízení a úložišť informací, bez ohledu na to, kde se tato aktiva nachází, pro každou událost rozhoduje, jak bude dále řízena a řešena.

Co Vám SOC přinese?

 • Tým bezpečnostních expertů
 • Sníží reakční dobu na incident, zmírní dopady události a náklady na její řešení
 • Jedno centrální místo bezpečnosti s využitím širokého portfolia technologií
 • Prevence hrozeb díky kontinuálnímu zlepšování, pravidelnému testování
 • Budete v každém okamžiku vědět o své bezpečnostní situaci
 • Díky nastaveným procesům sníží vliv lidského faktoru a možnost chyb
 • Máme 30 let zkušeností
Mám zájem o službu

Jak SOC probíhá?

Detekce

Kontinuálním monitoringem v reálném čase bezpečnostní tým identifikuje, zpracuje notifikaci o potenciálně škodlivém chování v dohledované infrastruktuře.

Analýza

Bezpečnostní tým určí, o jak závažnou bezpečnostní událost se jedná a jak velký negativní dopad může mít.

Reakce

Okamžitou reakcí minimalizuje dopady bezpečnostních incidentů. Narušení bezpečnosti může být odhaleno ihned a přerušeno pokračování útoku.

Post incident activity

Po vyřešení incidentu jsou přijata opatření kontinuálního zlepšování, nápravná opatření.

Image

Vy můžete v klidu spát, my monitorujeme a řešíme kybernetické hrozby


Náš bezpečnostní operační tým BLUE TEAM nepřetržitě monitoruje, odhaluje, vyšetřuje a reaguje na kybernetické hrozby, využívá kombinaci technologií, procesů a vyškolených lidských zdrojů. Všechny procesy a nastavení služby jsou optimalizovány pro konkrétní potřeby daného zákazníka.
Image

Služba SOC

SOC 1. level

 • Reakce na události vyhodnocené jako bezpečnostní anomálie
 • Reporting zachycených anomálií
 • Komunikace k řešitelským skupinám
Image

SOC 2. level

 • Investigace bezpečnostních událostí kritická, vysoká, střední
 • Optimalizace nástroje SIEM na základě aktuálních provozních situací
 • Návrh a implementace pravidel v SIEM dle potřeby kontrolovaného prostředí
 • Návrh akutních opatření na základě zjištění
 • Návrh plánu opatření postupného zlepšování
 • Komunikace k technickým řešitelským skupinám

Další služby

Penetrační testy

SIEM Security Information and Event management

Školení kybernetické bezpečnosti

Analýza rizik

Vaše IT vyřešíme, neváhejte nás kontaktovat

Domluvte si s námi konzultaci pro vaše ICT projekty.

Jméno a příjmení: *

Společnost: *

E-mail: *

Zpráva: